Strona klubu

Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy

ul. Kłokocińska 78a, Żory
Tel.: (32) 435 80 99
Korty do tenisa:3