Strona klubu

Korty Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

al. Zwycięstwa 12, 80-219 Gdańsk
Strona klubu: http://www.pg.gda.pl
Tel.: (58) 347 25 00
Korty do tenisa:3